Studie avslører en kobling mellom autisme og anoreksi

En fersk undersøkelse av den britiske forskeren Simon Baron-Cohen fant at ungdommer som har anoreksi scoret høyere på tester som vurderer autistiske egenskaper sammenlignet med ungdommer som ikke har spiseforstyrrelse.

I følge forfatteren involverer anoreksi stive holdninger og atferd, som ligner på det repeterende atferdsmønsteret hos autistiske ungdommer. Forskjellen er at når det gjelder anoreksi, er atferden rettet mot kosthold og vekt.

Ytterligere forskning er nødvendig for å være sikker på dette forholdet. Forfatterne er imidlertid enige om at denne studien kan hjelpe klinikere til å behandle spiseforstyrrelser mer effektivt.

I følge forskeren kan "forståelsen av at noen pasienter har en annen kognitiv stil, utsatt for tvangsfokus og selvfokus (bevege seg bort fra andre), åpne nye veier for å behandle anoreksi."

Autistiske mennesker kan også ha en generalisert angstlidelse eller angstlidelse, noe som kan føre til at pasienten kontrollerer kostholdet sitt mer.

Merchants of Doubt (November 2023)


  • 1,230