Studie viser at mange kvinner ikke føler seg "mødre" etter fødsel

På forespørsel fra Colief Infant Drops ble det utført en studie med 2000 mødre og den viste at de fleste av dem ikke følte mor ved fødselen. Det er velkjent at når mødre holder barna sine for første gang, blir det født et bånd som bare de forstår. Det er den berømte følelsen av å være mor. noe som ikke forekom hos intervjuobjektene, tvert imot, de ble påvirket av følelsen av ekstremt ansvar for et annet liv, noe som forårsaket psykologiske problemer etter fødselen hos omtrent en tredjedel av dem.

Mer enn halvparten, 54% av dem, hevder å ha løyet til foreldre og pårørende om å «ha det bra». med mors liv. De føler seg fortsatt dårlig mislykkes i sin rolle som mødre, spesielt når barnet gråter, tar det som et problem med dem og ikke med barnet, ser på det som om de ikke er "gode mødre".

Det som bekymrer dem mest er søvnløse netter: 79% sier at dette var de vanskeligste tidene etter å ha fått barn. Med vekst av yngre mødre er det naturlig at de verken er psykisk eller fysisk klare til å møte det store ansvaret å få et barn og oppdra dem på en best mulig måte.

Statens vegvesen - Barnekontrolløren (Kan 2021)


  • 1,230